Reserve a table
čeština english

GDPR

Respektujeme jako SPRAVCE dat ochranu osobních údajů GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zavazuje se v rámci platné právní úpravy aplikovat toto nařízení. 

Naše webová stránka nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonem připuštěným účelům = rezervační formulář, za účelem vložení poptávky na ubytování v našem penzionu a zpětné reakce z naší strany, sbírá jméno, telefon, e-mail uživatele, které spolu s poznámkou přijdou na náš  e-mail: terapie@babiccinaterapie.cz  Po odeslání odpovědi z naší strany a reakce uživatele, že nemá zájem budou jeho osobní údaje ihned a neodkladně ručně smazány z e-mailové schránky, protože webové stránky nemají žádnou databázi uživatelů, neshromažďují žádné osobní údaje uživatelů. Osobní údaje nejsou poskytovány ani zpracovány třetími stranami. V případě zájmu o ubytování budou osobní údaje s ohledem na GDPR archivovány dle zákonů ČR.

Uživatelé webu mají dle GDPR svá práva

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. 
Právo na informování je ekvivalentem práva na informace o zpracování stanoveném v § 11 současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří 
• právo na přístup k osobním údajům, 
• právo na opravu, resp. doplnění, 
• právo na výmaz, 
• právo na omezení zpracování, 
• právo na přenositelnost údajů, 
• právo vznést námitku,
• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Správce nebo na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00 Praha 7 - Holešovice, uoou.cz

Osobní údaje zákazníka nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu článku 13 odst. 1 písm. f) GDPR.

Výše uvedená práva je možné uplatnit u Správce na základě písemné žádosti zaslané na sídlo Správce, 
nebo elektronickou poštou na adresu:  office@babiccinazahrada.cz

Sídlo SPRÁVCE

Restaurace Babiččina zahrada
Tovární 536
252 43 Průhonice

Copyright © 2022 Restaurace Babiččina zahrada
© redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.
V Pruhonicich sledujte ukazatele na sloupech
Restaurace Babiččina zahrada, Tovární 536, 252 43 Průhonice
 
Cookies on our website:
The website uses technical cookies that are used to make the website work.
Cookies do not require consent - § 89 paragraph 1) of Act No. 127/2005 Coll. on electronic communications.
Accepted